Privātuma politika


Personas datu aizsardzība

Šajā interneta veikalā Hempnord OÜ saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (es) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) apņemas aizsargāt savu lietotāju personas datus.

Biznesa vajadzībām Hempnord apkopo šādu informāciju:

 • Vārds un uzvārds
 • Norēķinu adrese
 • Piegādes adrese
 • E-pasta adrese
 • Kontakta tālruņa numurs
 • Lietotājvārdu
 • Paroli šifrētā veidā
 • Citi dati, ko lietotāji ievada veidlapās mūsu tīmekļa vietnē.

Mēs neesam atbildīgi par lietotāju ievadīto datu pareizību.

Drošības nodrošināšanas nolūkā, mēs apkopojam arī IP adreses, no kurām lietotāji piekļūst vietnei. Katram lietotājam apmeklējuma sesijas sākumā tiek piešķirta sīkdatne, lai identificētu un uzraudzītu iepirkumu grozu. Hempnord var starp citām sīkdatnēm uzglabāt Jūsu datorā citas lietas, piemēram, lietotāja identifikācijas numuru šifrētā formā (lai identificētu lietotāja nākamo apmeklējumu), pārskatītos produktus (lai Jūs zinātu, kuras preces jau esat novērtējis) un Google Analytics sīkdatnes (tīmekļa vietnes apmeklējumu analīzei).

Visa informācija, izņemot sīkfailus, tiek glabāta serverī pastāvīgi. Sesijas sīkfaili tiek glabāti servera atmiņā tikai uz apmeklējuma laiku un tiek dzēsti pēc vienas stundas bezdarbības. Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti apmeklētāja datorā. Sīkfaili ir nelieli informācijas biti, kas jūsu datoram norāda iepriekšējo mijiedarbību ar mūsu tīmekļa vietni. Tas ļauj mūsu vietni darboties ātrāk, kā arī atcerēties lietas, jums ir teicis to, piemēram, savu lietotājvārdu, lai padarītu to ērtāku jums.

Vadītājs var izmantot anonimizētajā kopsavilkuma veidlapā datus statistikas analīzes nolūkiem. Tas ļauj mums veikt pastāvīgus uzlabojumus. Hempnord nekādā gadījumā nodot lietotāja datus nepiederošām personām. Piegādes pakalpojumu (piemēram, kurjers vai pasta pakalpojumu sniedzējs) tiks uzticēta tikai ar lietotāja nosūtīšanas adresi un kontaktinformāciju piegādes nolūkam.

Dati, kurus Hempnord vāc un apstrādā, tiks izpausti tikai tad, ja šāda atbildība tiek noteikta ar likumu vai labticīgi, uzskatot, ka šāda rīcība ir nepieciešama tiesvedībā tiesās vai citās valsts iestādēs, kā arī lai aizsargātu un veicinātu likumīgās intereses.

Par personas datu aizsardzību ir atbildīgs arī lietotājs pats tādā veidā, kas nodrošina drošību viņa e-pasta adresi, lietotājvārdu un paroli, un atbilstošu programmatūru (Anti-Virus), lai aizsargātu viņa/viņas datoru.

Autortiesību

Šīs vietnes materiālu un saturu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tekstu, logotipiem, fotogrāfijām, grafikām un kodu (turpmāk tekstā "saturs"), aizsargā autortiesības, preču zīmes vai citas īpašumtiesības, un šīs tiesības ir derīgas un aizsargātas visos veidos, plašsaziņas līdzekļos un tehnoloģijās, kas pašlaik ir vai ir izstrādātas nākotnē.

"Hempnord" un visi citi logotipi, lapu galvenes, pielāgotās grafikas un ikonas ir Hempnord OÜ piederošās preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi un/vai pakalpojumu zīmes, vai uzņēmuma filiāle, ja vien nav norādīts citādi.

Atļauja tiek piešķirta elektroniski kopēt un izdrukāt cietās kopijas daļas no šīs vietnes tikai nolūkā laist pasūtījumu vai iegādājoties Hempnord produktus. Jūs varat parādīt un, saskaņā ar jebkādiem skaidri norādītiem ierobežojumiem vai ierobežojumiem, lejupielādēt vai izdrukāt porcijas materiālu no dažādiem vietas vietā tikai par savu nekomerciālai lietošanai, vai veikt pasūtījumu ar vai iegādāties produktus no Hempnord. Jebkāda cita veida izmantošana, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šīs vietnes satura reproducēšanu, izplatīšanu, attēlošanu vai pārraidi, ir stingri aizliegta, ja vien Hempnord iepriekš to nav pilnvaroja rakstiski. Jūs nedrīkstat modificēt, noņemt, dzēst, papildināt, pievienot, publicēt vai piedalīties pārsūtījumu vai tirdzniecībā, radīt atvasinātus darbus vai jebkādā veidā izmantot kādu no satura, pilnībā vai daļēji. Visas tiesības uz šādu saturu ir rezervētas Hempnord OÜ, tā Licencētājs vai partneriem. Jūs arī piekrītat nemainīt vai dzēst nekādus īpašumtiesību paziņojumus, garantijas vai atrunas no materiāliem, kas lejupielādēti no vietnes.

Ja jūs pārkāpjat kādu no šiem noteikumiem, jūsu atļauja izmantot saturu automātiski izbeigsies un jums ir nekavējoties jāiznīcina visas kopijas, jums ir jebkura daļa no satura.

Elektroniskās reklāmas ziņojumi

Ar Hempnord lietotājiem sazināsies, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tikai tad, ja lietotājs skaidri neiebilst un saskaņā ar ES regulu noteikumiem. Tas nozīmē, ka mēs dažkārt varam nosūtīt Jums piedāvājumus vai jaunumus pa e-pastu, ja vien Jūs neiebilstat. Mēs nekad nosūtīsim Jums spamu.

Reklāmas e-pasta ziņojumos būs ietverta šāda informācija:

 • Skaidri un nepārprotami atzīmētas kā reklāmas.
 • Kravas nosūtītājs "Hempnord" būs skaidri redzams.
 • Dažādas kampaņas, veicināšanas un citas mārketinga metodes tiks atzīmētas kā tādas. Tajā būs arī skaidri izklāstīti nosacījumi dalībai tajās.
 • Tas skaidri parādīs veidu, kā atteikties no reklāmas ziņojumu saņemšanas.
 • Ja klients vēlas nesaņemt reklāmas vēstījumus, Hempnord skaidri ievēros šīs vēlmes.

Atbildības ierobežošana

Pircējam ir pirms iepirkšanas noskaidro informāciju par likumību produkta savā valstī. Mēs nevaram sniegt informāciju par mūsu produktu juridisko statusu jūsu dzīvesvietas valstī. Tas attiecas uz jums, pircējs, lai nodrošinātu, ka kaut kas jums pirkums ir likumīgs.

Hempnord dara visu, lai nodrošinātu valūta un precizitāti publicēto informāciju par tās tīmekļa lapās. Tomēr preču veids, piegāde vai cenu izmaiņas var rasties pasūtījuma apstrādes laikā. Šajā gadījumā pārdevējs informē klientu par izmaiņām un ļauj viņam anulēt līgumu vai aizstāt pasūtīto preci.

Hempnord nav atbildīgs par saturu atzinumus par rakstiem, ko raksta apmeklētāji. Pirms jaunu pantu publicēšanas, Hempnord noraida tos, kas satur acīmredzamas nepatiesības, ir neatbilstošs, maldinošas vai aizskaroši. Hempnord neuzņemas atbildību par informāciju un viedokļiem un ieguvi no jebkādām saistībām, kas izriet no informācijas, kura sniegta atzinumos, kas publicēti uzņēmuma tīmekļa kanālos.

Sūdzības un strīdi

Hempnord respektē spēkā esošos patērētāju aizsardzības likumus un pēc tam, kad ir pieliktas visas saprātīgās pūles, lai pildītu savu pienākumu nodrošināt efektīvu sistēmu sūdzību izskatīšanai.

Attiecībā uz problēmām, pircējs var pieslēgt pārdevējam pa e-pastu [email protected] Hempnord mērķis ir sarakstīties ar klientu 3 darba dienu laikā. Sūdzību izskatīšanas procedūra ir konfidenciāla.

Hempnord atzīst, ka būtisks patērētāju strīdu raksturlielums atšķiras no prasības ekonomiskās vērtības un no nepieciešamā laika un izmaksām, kas radušās, lai atrisinātu strīdu, kas arī ir būtisks šķērslis patērētājam, lai uzsāktu tiesvedību tiesā. Tādēļ Hempnord meklē visu, lai atrisinātu jebkuru strīdu draudzīgi.

Saskaņā ar tiesību normām, Hempnord neatpazīst nevienu darbuzņēmēju tiesas izlīgumu patērētāju strīdos, kas ir atbildīgs par patērētāju strīdu atrisināšanu, ko patērētājs var iedarbināt saskaņā ar likumu par patērētāju strīdu ārpustiesas noregulēšanu.

Šos tiesību aktus, kas izriet no likuma par patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (es) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2016/2004 un Direktīvu 2009/22/EK.

Izmaiņas konfidencialitātes politikā

Mēs paturam tiesības mainīt mūsu privātuma politiku jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma klientam. Jaunāko konfidencialitātes politiku var apskatīt tīmekļa vietnē www.hempnord.com.

Kontaktinformācija un jautājumi

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums.

Ja jums ir kādi jautājumi, sūdzības vai komentāri pēc iepazīšanās ar privātuma politiku, lūdzu, rakstiet mums uz e-pastu.

Šī privātuma politika ir spēkā no 01.01.2020.

Pirkumu grozs